Η Ποτοποιία  "ELLVINO" από την ίδρυσή της, έχει ασχοληθεί με την παραγωγή
ποτών σε τουριστικές συσκευασίες ( OUZO & BRANDY ).
Τα  τελευταία χρόνια έχει εντείνει  αυτή της την προσπάθεια, λαμβάνοντας
μέρος στην έκθεση Λαϊκής Τέχνης , αποστέλλοντας προϊόντα της
σε όλη την Ελλάδα...